thiết kế Archives - ĐIỀU HÒA Ô TÔ ĐÚNG GIÁ
 

Một số vấn đề thiết kế kho lạnh

  • 0

Một số vấn đề thiết kế kho lạnh

Một số vấn đề thiết kế kho lạnh
3.3 (65.71%) 7 votes

Không khí trong kho lạnh có nhiệt độ thấp, khi tuần hoàn qua dàn lạnh một luợng nước đáng kể đã kết ngưng lại, vì vậy phân áp suất hơi nước không khí trong buồng nhỏ hơn so với bên ngoài. Kết quả hơi ẩm có xu hướng thẩm thấu vào phòng qua kết cấu bao che.

“Read More”