Bán Lốc Điều hòa Bãi, Lốc Điều hòa Bãi giá tốt
 

Lốc Điều hòa Bãi